Praktisch

De vergoeding voor een fysiotherapie behandeling wordt betaald vanuit uw aanvullende verzekering die u naast uw basis verzekering hebt afgesloten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is dus afhankelijk van het soort aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.

In enkele gevallen worden de fysiotherapie behandelingen betaald uit de basis verzekering. Dit is bij aandoeningen die voorkomen op een lijst die “lijst chronische aandoeningen” wordt genoemd. Als u een aandoening heeft die voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen, dan moet u de eerst 20 behandelingen zelf betalen. In 2011 was dat 12 behandelingen. Bent u voldoende aanvullend verzekerd, dan krijgt u deze 20 behandelingen terug van uw verzekering. Alle volgende behandelingen die nodig zijn worden uit de basis verzekering vergoed.

Via deze link krijgt u een overzicht: Fysiotherapie Chronische lijst »

Met alle verzekeraars hebben wij een contract en kunnen wij direct bij de verzekeraar declareren.


Praktische informatie
- Onze praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 18.30 uur en op maandag en woensdag tot 21.00 uur

- U kunt zich rechtstreeks aanmelden of worden verwezen door een arts. Graag bij een eerste bezoek aan de praktijk een legitimatie, uw verzekeringsbewijs en de eventuele verwijzing van de arts mee nemen.

- Voor behandelingen wordt u verzocht een grote en een kleine handdoek mee te nemen

- Een afspraak afbellen kan tot 24 uur van tevoren of op maandag voor 9.00 uur, daarna kan de behandeling in rekening worden gebracht. Hiervoor ontvangt u een nota die niet bij uw verzekeraar in rekening kan worden gebracht.

- Bij telefonisch contact graag bellen op het hele of halve uur. Wij kunnen dan gemakkelijker even tijd voor u vrij maken. Er zal soms een antwoordapparaat aanstaan. U kunt dan voor de juiste persoon een bericht achterlaten.

- Extra kosten voor bijvoorbeeld sporttape dient u zelf te betalen.
- Een tarievenlijst van onze diensten vind u in onze wachtruimte.
- Wij volgen de klachtenregeling van het KNGF.
- Wij horen graag van u wat in onze praktijk beter kan.


Wilt u meer info over fysiotherapie?
fysiotherapie.nl »
fysiotherapie.pagina.nl »

Andere informatieve links zijn
huisartsenpraktijkwestzijderveld.nl »
somt.nl »
kiss-kinderen.nl »
haptonomie.nl »
kinderfysiotherapie.nl »

bal

Tarieven 2018
voor behandelingen waar geen overeenkomst met een zorgverzekeraar voor zijn:

- Reguliere zitten fysiotherapie
- Zitting kinderfysiotherapie
- Zitting manuele therapie
- Zitting psychosomatische therapie
- 1e afspraak: Screening, Intake en onderzoek
- Toeslag voor behandeling aan huis
- Niet nagekomen afspraak
- Korte rapportage op verzoek van arts
- Bewegen en trainen (per maand)

€ 36.00
€ 50.00
€ 50.00
€ 50.00

€ 50.00
€ 18.50
€ 28.50
€ 45.00
€ 38.00


Vergoedingen
De vergoeding voor een fysiotherapie behandeling wordt betaald vanuit uw aanvullende verzekering die u naast uw basis verzekering hebt afgesloten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is dus afhankelijk van het soort aanvullende verzekering die u hebt afgesloten.

In enkele gevallen worden de fysiotherapie behandelingen betaald uit de basis verzekering. Dit is bij aandoeningen die voorkomen op een lijst die “lijst chronische aandoeningen” wordt genoemd. Als u een aandoening heeft die voorkomt op de lijst met chronische aandoeningen, dan moet u de eerst 20 behandelingen zelf betalen.

In 2011 was dat 12 behandelingen. Bent u voldoende aanvullend verzekerd, dan krijgt u deze 20 behandelingen terug van uw verzekering. Alle volgende behandelingen die nodig zijn worden uit de basis verzekering vergoed.


Privacyreglement
In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens zullen worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Persoonsregistratie. Het belangrijkste voor u om te weten is dat een fysiotherapeut beroepsgeheim heeft en zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens mag verstrekken aan derden.

Tevens worden ook al uw gegevens beschermt volgens de richtlijnen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de onderstaande link.

Bekijk hier de link voor meer informatie »

Klachtenregeling
De praktijk is aangesloten bij een klachtenregeling van het KNGF. Indien u een klacht heeft zal in eerste instantie geprobeerd worden in een persoonlijk gesprek een oplossing te vinden. Indien dit niet mogelijk blijkt, heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij het KNGF. Hiervan ligt de folder in de praktijk of u kunt de onderstaande link openen.

Bekijk hier de link voor meer informatie »

Menzis TopZorg
Voor Menzis zijn wij een TopZorg fysotherapiepraktijk. De praktijk voldoet daarmee aan de hoogste eisen die Menzis stelt op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. De eisen zijn ontwikkeld door Menzis samen met de fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen.