Specialisaties

Wij bieden in onze praktijk, naast de reguliere fysiotherapie, onderstaande specialisaties:

Manuele therapie »
Bekkenbodem en incontinentietraining »
Echografie »
Triggerpoint therapie en Dry Needling »
Fysiotherapie op haptonomische basis »
Kinderfysiotherapie »
Kinder-manueel therapie »
Trainingsprogramma voor mensen met COPD »
Bewegen en trainen »
Perifeer vaatlijden »
Revalidatie »

Manuele therapie
Manuele therapie is geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van gewrichten, vooral in de wervelkolom. De manueeltherapeut verhelpt deze ‘functiestoornissen’ door het toepassen van mobiliserende gewrichtsmanipulaties: het zogenaamde kraken, gewrichten komen vaak met een ‘krak’ los. Vaak zijn echter zachte duw- en trekbewegingen voldoende om blokkades te verhelpen.

Bekkenbodem – en incontinentietraining
Volwassenen:
De bekkenbodem training is geïndiceert voor volwassenen met stressincontinentie, frequent plassen met of zonder aandrang, vrouwen met lichte verzakkingsklachten, obstipatieklachten, ontlastingsincontinentie en na operatie van de blaas/prostaat/baarmoeder of rectum.
De training bestaat uit oefeningen en adviezen.

Kinderen:
Ook kinderen met poep en plasproblematiek kunnen bij ons in de praktijk terecht.
Kinderen die moeite hebben met het zindelijk worden, nachtelijke incontinentie en/of obstipatieklachten kunnen behandeld worden door middel van adviezen, (bekkenbodem)oefeningen en het aanleren van een goede toilethouding.

Oefenzaal

Echografie
Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om de structuren van botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te onderzoeken. Weefselschade na een (sport-) blessure is met echografie goed te beoordelen. Een echografisch onderzoek voegt buiten het gebruikelijke lichamelijke onderzoek meer betrouwbare en aanvullende informatie toe bij het stellen van de diagnose.
Echografie is dus een waardevolle aanvulling, ongevaarlijk en eenvoudig toepasbaar.

Triggerpoint therapie en Dry Needling
Overbelaste spieren kunnen pijnlijke verdikkingen vertonen. Hierdoor kan lokaal of op afstand een pijngebied ontstaan, eventueel met prikkelingen of tintelingen. Deze pijnpunten zijn de ‘Triggerpoints’.
Triggerpoints houden het overige deel van de spier op grote spanning. Dit veroorzaakt het stijve en pijnlijke gevoel in een spier. Met een druktechniek op deze pijnpunten worden ze ontstoord, waarna met rektechnieken de spieren verder worden ontspannen.
Dit ontstoren kan ook uitgevoerd worden door de punten met hele dunne naaldjes aan te prikken. Dit geeft wat fellere reacties, maar kan ook sneller tot resultaat leiden. Dit wordt: ‘Dry Needling’ genoemd.

Fysiotherapie op haptonomische basis
Met fysiotherapie zijn veel lichamelijke klachten op te lossen. Vaak herkennen we de herkomst van deze lichamelijke signalen niet meer. Het lichaam wordt gezien als ‘drager’ van gevoelens en heeft bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden. Haptonomie probeert het contact te maken met het gevoel. Hoe meer een mens zich bewust is van zijn houding, bewegingen en aanspanningen, hoe meer hij zich bewust kan worden van zijn gevoel.

Kinderfysiotherapie
Kinderen ontwikkelen spelenderwijs de zintuigen en de motorische vaardigheden. Meestal gaat dit goed en doen er zich geen problemen voor.

Bij sommige kinderen gebeurd dit echter niet, de (motorische) ontwikkeling gaat dan langzamer ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Dit kan komen door een aangeboren afwijking/aandoening, ziekte, een ongeval of spontaan verworven. Bij al deze kinderen kan de behandeling van een kinderfysiotherapeut begeleiding en/of ondersteuning bieden.
De behandeling is er op gericht door spelenderwijs de bestaande problematiek te verhelpen of te verkleinen.

Ieder kind van 0-18 jaar waarvan ouders, leerkrachten en/of sportdocenten signalen opvangen die kunnen wijzen op een (motorisch) probleem, of dit nu gaat om een afplatting van het hoofdje bij zuigelingen, fijne en/of grof motorische ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen of orthopedische klachten, kunnen gebaat zijn bij de behandeling van een kinderfysiotherapeut.

Voor meer informatie zie ook; www.kinderfysiotherapie.nl

wachtkamer-arjan

Kinder-manueel therapie
Bij deze kinderen in er een stoornis in de symmetrische ontwikkeling van de baby door bewegingsstoornissen in de bovenste nekgewrichten. Deze bewegingsstoornissen kunnen ontstaan omdat het nekje geblesseerd is geraakt tijdens het geboorte proces. Hier treden symptomen op die te maken hebben met het compenseren van het niet goed bewegen van de nek en vaak ook met nekpijn. Men spreekt dan over een a-symmetrische zuigeling.

Door de bij het Nederlandse EWMM-register aangesloten kinder-manueeltherapeuten zijn de afgelopen 15 jaar geen negatieve bijwerkingen geconstateerd tijdens de behandeling van zuigelingen.

Voor meer informatie: www.ewmm.net

Trainingsprogramma voor mensen met COPD
Mensen met een longaandoening zoals chronische bronchitis, emfyseem of andere ademhalingsklachten hebben baat bij de juiste fysiotherapie. U komt in aanmerking voor de training als bij u de diagnose COPD is gesteld en als u ten gevolge van COPD in het dagelijks leven beperkt bent in uw activiteiten door kortademigheid en/of een afgenomen inspanningsvermogen. Ook bij terugkerende luchtweginfecties komt u in aanmerking voor fysiotherapie.
Het programma duurt 3 tot 6 maanden waarbij u 2 keer in de week traint onder begeleiding van de fysiotherapeut. De training bestaat uit ademhalingsoefeningen, loop-, fiets en krachttraining.
De training wordt gegeven door fysiotherapeuten die hiervoor een gespecialiseerde cursus hebben gevolgd en aangesloten zijn bij het Longnetwerk regio Zaanstreek.
Aanmelden voor het COPD- trainingsprogramma gaat via de longarts of huisarts.

Bewegen en trainen
Twee keer in de week wordt er een uur onder begeleiding van een fysiotherapeut bewegen en trainen gegeven in onze oefenzaal. Het is voor iedereen die meer begeleiding wilt bij het sporten na bijvoorbeeld een blessure, bij lichte pijnklachten, op vervolg van fysiotherapeutische behandeling, bij onzekerheid over hoe ver je kunt en mag gaan of omdat het onder begeleiding prettiger is. Tijdens dit uur wordt er gewerkt met fitnessapparatuur en grondoefeningen. De groepen bestaan uit max. 8 personen. De tijden waarop bewegen en trainen wordt gegeven zijn op maandag van 11 uur tot 12 uur en op donderdag van 9 uur tot 10 uur.

Perifeer vaatlijden
Mensen met perifeer vaatlijden, de zogeheten ‘etalage benen’, kunnen bij ons therapie volgen. Deze training wordt gegeven door een fysiotherapeut die hier een gespecialiseerde cursus voor heeft gevolgd en is aangesloten bij het Claudicatio Net regio Zaanstreek.
De training bestaat uit een voorlichting, loop- en conditietraining gedurende 9 maanden waarbij de behandelfrequentie na 3 maanden afneemt naar ongeveer 1 keer per maand.
Aanmelden voor de training gaat via de vaatchirurg of huisarts.

Revalidatie
Na een operatie volgt er een revalidatieperiode. Deze revalidatie verzorgen wij voor u. We beschikken over een ruime oefenzaal met fitness apparatuur en oefenmogelijkheden.
Als u nog niet in staat bent om naar onze praktijk te komen, komen wij de eerste periode thuis behandelen. Na de individuele revalidatie periode kunt u eventueel bij ons verder trainen in de groep van bewegen en trainen.

behandelruimte